Citat förvärvar LEON

Citat förvärvar LEON

Citat AB förvärvar den Norrköpingsbaserade byrån Leon. Genom affären stärks positionen i fjärde storstadsregionen, kundleveranserna säkras samt att stora samordningseffekter uppnås med omedelbar verkan.

Citat kommer att ta över ett antal duktiga kreatörer och strateger och med detta ytterligare stärka byråns kompetens och erbjudande.

- Den här affären ligger helt linje med vår strategi, säger Lars Lundström, vd på Citat. Vi var i kontakt med Leons ägare redan 2012 och när byrån nyligen försattes i konkurs agerade vi snabbt för att nå en givande lösning för alla parter. Norrköping ligger mitt i ett spännande industriellt kluster. Citat och Leon har redan innan gemensamma kunder och vi ser stora samordningsfördelar som skapar mervärden både för oss och våra kunder. Dessutom räddas ett antal arbetstillfällen samtidigt som vi säkerställer leveransen till de kunder som förlorat sin reklambyrå, avslutar Lars Lundström.

Citats nya kontor i Norrköping etableras den 18 februari med en bemanning på drygt 10 personer som blir en del av Citats organisation. Teamet kommer direkt att börja leverera till befintliga kunder i Citats namn.

- Vi har gjort en dramatisk resa på Leon den sista tiden, och det ska bli en spännande utmaning att bli en del av Citat och deras fokuserade utveckling och kultur. På det här viset säkrar vi tillsammans våra åtaganden gentemot våra kunder och kan erbjuda en ökad bredd och stabilitet till både och framtida kunder, säger Patrik Nellhag, Creative Director på Leon som blir en av Citats nya strateger i Norrköping.

Press release

Citat.com

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00