Kvalitetssäkring på LEON

Hos LEON är kvalitet och kvalitetssäkring en självklarhet i allt arbete.  Vi utvecklas och inspireras av samarbeten med uppdragsgivare och leverantörer som delar vår passion för kvalitet.

Professionell engelsk språkkontroll
Som en naturlig följd av att LEON arbetar med flera globala företag som uppdragsgivare, producerar vi cirka 80% av vårt material på engelska. För att säkerställa den språkliga kvaliteten och rätt tonalitet har vi införlivat professionella språkexperter i våra processer.

Kvalitetssäkrat tryck
Leon tar ansvar för att trycksaker vi producerar håller rätt kvalitet. Våra original tas fram med optimerade ICC-profiler enligt ISO-standard. Tryckresultatet säkerställs genom ett av LEON framtaget provtryck, vilket sedan skickas som referens till tryckeriet. Det möjliggör att resultatet blir lika bra varje gång oavsett tryckeri, papper eller tryckmetod.

 

 LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00