Presentationer och säljmaterial

Presentationer och personlig försäljning utgör en stor del av våra kunders vardag. Därför har vi bestämt oss för att förse dem med så bra verktyg som möjligt. Vanliga powerpointpresentationer utvecklas och kompletteras med interaktiva, mångsidiga medialösningar som fokuserar på kunden, inte på presentatören.


LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00