Tempo lanseringssajt

Väderstad

Tempo lanseringssajt

Väderstad är sedan länge ansedda som ledande inom maskiner för sådd och jordbearbetning. När man bestämde sig för att konstruera en ny typ av maskin för plantering av t ex majs, visste man redan från början att den var tvungen att leva upp till extrema förväntningar på precision, snabbhet och avkastning. Resultatet, Väderstad Tempo, är en helt unik lösning som kommer att sätta standarden på marknaden för en lång tid framöver.

LEON hjälpte Väderstad att skapa en lanseringssajt som med enkla medel dramatiserar nyttan och det unika med Tempo. Sajten, som översatts till en mängd språk, bygger på ett rikt innehåll av media från flera olika källor. Till exempel är delar av film- och fotomaterialet framtaget av Väderstads egen personal under olika fältprov. 

En uppskattad del av sajten är den "såmaskinssimulator" som effektivt illustrerar hur stor skillnad i avkastning och reda pengar Tempo ger, jämfört med konkurrenterna.

Sajten levererades också som så kallad "stand-alone"-lösning för att också fungera som säljstöd i olika sammanhang.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00