Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för hög kvalitet, god tillgänglighet och säkra, miljöanpassade transporter inom sjöfart, luftfart, järnväg och väg i Sverige. Verksamheten består av 1600 medarbetare på 15 orter i landet.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00