Euroblech1
Euroblech1
Euroblech
Euroblech

SSAB

Domex på Euroblech

Euroblech är världens största underleverantörsmässa för plåtbearbetning och hålls vartannat år i Hannover, Tyskland. Vi fick i uppdrag att ta fram material för att presentera SSABs nya höghållfasta stålsorter Domex 900, 960 och 1100 på mässan.

Arbetet resulterade i en montervägg, en film till montern, ett DM och en pressrelease. För att skapa mervärde åt både SSAB och besökarna skapade vi tillsammans med SSAB även en tävling, där besökarna fick dela med sig och utveckla sina bästa idéer för Domex höghållfasta stål.

Nyckelord

FilmPrint


LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00