Kommunikationsplattform

Sjöfartsverket

Kommunikationsplattform

Sjöfartsverket förändras i snabb takt och bilden av verksamheten har blivit alltmer komplex. Å ena sidan är man statlig myndighet och nationens ledande expert på sjöfartsfrågor. Å andra sidan har man utvecklat rollen som tjänsteleverantör och utvecklingspartner på rent affärsmässiga grunder. Och därutöver har Sjöfartsverket flera andra uppdrag, inte minst internationellt.

LEON:s uppdrag var att skapa en kommunikationsplattform med utgångspunkt från Sjöfartsverkets nya förutsättningar. Resultatet blev en ny struktur för hur Sjöfartsverket strukturerar och kommunicerar sina olika roller och sitt breda erbjudande. Företagspresentationer, mässlösningar och en ny verksamhetsbroschyr är exempel på produktioner som bygger på den nya plattformen.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00