Sjöfartsverket

Så mycket som 95% av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Dygnet runt, året runt. Sjöfartsverket har ansvaret för sjövägarna, och för alla de tjänster som redare, fartyg, hamnar och andra tar del av. Dessutom ser man till att fritidsbåtar kan färdas tryggt på svenska vatten, och att nödställda räddas när liv står på spel. Sjöfartsverket är ny kund på LEON, som bland annat har uppdraget att skapa en ny kommunikationsplattform och nya mässlösningar.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00