Schneider Electric

Ryggraden i en exceptionell infrastruktur

Vi skapade ett kommunikationskoncept som bygger på att modern infrastruktur
kräver en stabil, central konstruktion. Ett kabelförläggningssystem som bildar den
ryggrad som tryggt och säkert bär fram kraft och data till olika delar av installationen.

Vi visade att Wibe Kabelstegar är just denna ryggrad, baserat på dels företagets
stolta historia, dels produktsortimentets moderna, effektiva lösningar för alla
typer av applikationer. Genom att bygga upp system och miljöer digitalt vann vi
värdefull tid och kunde fokusera på precis de unika delar som gör systemet så
enastående.

Konceptet har tagits emot mycket väl inom hela
Schneiderorganisationen. Säljbroschyren som togs fram fungerar nu som ett
typexempel på utmärkt marknadskommunikation för alla länder inom koncernen.
Andra enheter i kampanjen som är under produktion är film, animationer och powerpoint-presentationer.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00