Schneider Electric

Med verksamhet i mer än 100 länder är Schneider Electric en av världens största energispecialister. Via smarta lösningar för industriell automation, samt distribution och installation av el och data, hjälper cirka 114 000 anställda alla kunder att få ut det mesta av sin energi.

LEON anlitas av Schneider Electric nationellt och internationellt, både för taktiska och strategiska uppdrag. Ett exempel på det sistnämnda är att LEON tar fram koncept och internationellt grundmaterial för nya erbjudanden, som sedan översätts och används på de lokala marknaderna. Och taktiskt handlar det om produktion av en strid ström kampanjer, installationsanvisningar, produktpresentationer och säljstöd som resulterar i animationer, filmer, CGI, webb, DM, kataloger, utställnings- och SP-enheter. LEON:s helhetserbjudande frigör resurser hos Schneider Electric.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00