Scania IAA 2010

Scania

Scania IAA 2010

IAA i Hannover hålls vartannat år och är den viktigaste mässan i Europa för tunga fordon. 2010 var LEON:s uppdrag att ta fram ett kommunikationskoncept och att utforma Scanias monter - ett tillfälle att såväl testa nya idéer som att upprätthålla en stolt tradition.

Visst är vi partiska, men vi anser att Scanias monter stod ut från mängden, med stora porträtt och kundtestimonials som bärande element. Det övergripande temat tangerade "Destined to lead"-konceptet genom tillägget "Together we are ready to take on the challenges. Together we can lead the way". Som alltid när det gäller Scania, är kunden inkluderad i budskapet.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00