Scania Driver Competitions
Scania Driver Competitions
Scania Driver Competitions
Scania Driver Competitions
Scania Driver Competitions
Scania Driver Competitions

Scania

Scania Driver Competitions

Scania Driver Competitions är världens största förartävling för tunga fordon och lockar upp till 55 000 deltagare från närmare 40 länder. LEON fick i uppdrag att fram en global digital plattform, som ska utgöra det kommunikativa navet för tävlingarna under hela 2012. Lösningen blev en skalbar modul för användning i Scanias egna marknadskanaler, på externa webbplatser och i sociala medier.

Syftet med förartävlingarna är att inspirera till ökad bränsleeffektivitet, en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet och att minska fordonens miljöpåverkan. I tävlingen ingår en rad moment så som teoriprov, bränsleeffektiv körning på allmänna vägar och manövertester på en tävlingsbana.

I syftet att kommunicera tävlingen, erbjuda ett intuitivt registreringsförarande och inte minst ta till vara på engagemanget kring tävlingen världen över, arbetade vi ut en innovativ modullösning som bygger på att den kan publiceras på alla typer av webbplatser. Lösningen, som baseras på EpiServer, innehåller både registreringsflöde, redaktionellt material och kopplingar till externa informationskällor. Modulen uppdateras löpande, både av en central Scania-redaktion och av respektive marknad.
 
Vi ansvarade också för att producera en global lanseringsfilm och en trailer som lyfter tävlingens kärnvärden samt uppmanar målgruppen att registrera sig och följa evenemanget. Trailern togs fram i både en längre version och en kortare (anpassad för exempelvis TV-reklam).

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00