Employer branding

Scania

Employer branding

Scania är en alltigenom värdeorienterad organisation som lägger mycket fokus på varje enskilda medarbetares potential och ambitioner. Personalen är den resurs som anses vara viktigast och mest värdefull på global nivå. LEON:s uppdrag bestod i att ta fram en ny Employer Branding-plattform, såväl särpräglad och distinkt som flexibel och lättanpassad till olika behov.

Konceptet "Scania. It starts with you" används nu över hela världen i filmer, annonsering, webb, tryckt material och displaymaterial. Utöver varumärkesplattformen föreslog vi också en "Hur man gör"-del, där exempel på hur man bäst använder materialet presenteras. Denna del visade sig vara en välkommen handledning för Scanias HR-personal världen över och fick dem att inse att en HR-specialist inte behöver vara expert på marknadsföring - också.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00