Scania

Destined to lead

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och varumärket har sedan länge en mycket stark position bland både förare och ägare. Nu ville man ytterligare stärka sin position inom segmentet lastbilar för fjärrtrafik. LEON tog ett helhetsgrepp från idé till multikanalsproduktion.

I vårt uppdrag låg att skapa ett djärvare och starkt differentierande uttryck med ett budskap som fungerade internationellt. Scania ville ha visuella lösningar som till fullo utnyttjade kommunikationspotentialen, oavsett kanalval.

LEON gjorde en djupdykning i Scanias själ och affärer och skapade en grund för att slagkraftigt kunna kommunicera varumärket tillsammans med den konkreta kundnyttan. Vi förenklade bildspråket, vässade tilltalet, förtätade dramat, sökte upp och visade de slumrande, emotionella värdena. Resultatet blev en långsiktig strategi och en kommunikationsplattform som kan kompletteras med underliggande taktiska kampanjer. Allt med samma grundbudskap och tonalitet. LEON tog hand om hela kedjan från strategi och idé till multikanalsproduktion.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00