Sapa

Sapa Heat Transfer är en världsledande aktör inom utveckling och produktion av legeringar till värmeväxlare. Marknaden sträcker sig över hela världen och huvudinriktningen är fordonsindustrin.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00