Norrköpings kommun

Norrköpings kommun är ansvarig för att skapa, utveckla och tillhandahålla service och välbefinnande för invånare och företag i vår region. LEON har arbetat med kommunen sedan januari 2010 och utvecklat en ny varumärkesplattform, ny visuell identitet och nya kommunikationskoncept.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00