Norrköping Flygplats

Östergötlands största flygplats ägs av Norrköpings kommun och ligger bara några minuter från centrum. Härifrån går reguljärflyg och charter till ett flertal destinationer. Flygplatsen är viktig för hela regionen då goda kommunikationer är nödvändigt för ett bra företagsklimat.Nyckelord

Webb


LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00