Årsredovisning

Holmen

Årsredovisning

LEON fick i uppdrag att göra om designen av Holmen årsredovisning, med nytt format, ny grafik och en ny färgpalett.

I nära samarbete med koncernstab Information skapade vi en årsredovisning som senare lyftes fram i ett flertal kategorier på Halvarsson & Halvarssons årliga Årsredovisningsseminarium. En av anledningarna är den integrerade hållbarhetsredovisningen.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00