Holmen

Holmen är en av Europas ledande skogskoncerner med stor egen produktion av kartong, tryckpapper och sågade trävaror. LEON har under åren hjälpt både koncernbolaget Holmen AB, men också dotterbolagen Holmen Paper, Holmen Timber och Holmen Skog. Bland annat har vi tagit fram årsredovisningar, bruks- och företagsinformation samt kampanjer och internkommunikation om bland annat företagets kärnvärden och vision.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00