Hagagymnasiet

Hagagymnasiet är en av Norrköpings fyra kommunala gymnasieskolor. Förutom huvudskolan på Hagagatan, ingår Floristgymnasiet och Marielundsgymnasiet. Med ett brett utbildningsprogram och ett rykte om sig att vara en human och vänlig skola, har man en stark position i Norrköping. I LEONs uppdrag ingår bland annat positionering, hemsida, mässor och trycksaker.Nyckelord

PrintWebb


LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00