Varumärkesplattform

EKN

Varumärkesplattform

EKN har ett unikt gott rykte och är ett kommunikativt föredöme för alla myndigheter. Framförallt för att de är skickliga på det de gör men också för att de har ett tydligt och positivt tilltalssätt i tal och skrift. Men många målgrupper och komplexa budskap kräver en pålitlig varumärkesplattform.

En varumärkesplattform ska både sätta upp exakta riktlinjer för kommunikationen och fungera som en mer övergripande inspirationskälla. Plattformen ska också presentera budskap och formuleringar med rätt tonalitet riktat till många målgrupper, något som ställer höga krav på tydlig design och pedagogiskt upplägg.

Kommunikationsbyrån Grayling genomförde intervjuer och analys och tog fram en budskapsplattform. Vårt uppdrag var att konkretisera och spetsa budskapen, samt att utforma en effektiv och pedagogisk plattform.

LEON skapade en grafiskt tilltalande varumärkesplattform som är lätt att ta till sig, både när det gäller konkreta budskap och generell tonalitet. EKN låter hälsa att de är mycket nöjda med plattformen som överträffar alla liknande dokument de haft tidigare.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00