Det märks när du är säker

EKN

Det märks när du är säker

EKN:s kundlöfte är "Din säkerhet i exportaffärer". För att dramatisera kundnyttan i löftet på ett nytt sätt tog LEON fram ett kampanjtema som fokuserar på en inre känsla - "Det märks när du är säker".

Det är alltid en inspirerande balansgång att arbeta med EKN:s kommunikation. De är de facto en myndighet, men en myndighet som agerar flexibelt, affärsmässigt och nära sina kunder. Vi sökte ett tema som på ett varmt och personligt sätt ändå skulle lyfta fram alla de strikt affärsmässiga fördelar som ett samarbete med EKN medför.

Med en garanti från EKN i bakfickan kan exportörer känna en inre säkerhet. Det syns! De kan agera snabbt och rationellt och veta att de kan leverera. Det märks! Utifrån den insikten tog LEON fram temat "Det märks när du är säker" och illustrerade det via kroppsspråket - "Den lugna blicken", "Det trygga leendet" och "Det fasta handslaget". Temat går nu som en röd tråd genom EKN:s kommunikation.

LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00