EKN

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Deras tjänster ger exporterande företag en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. LEON har samarbetat med EKN sedan 2009.LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00