Våra kunder

Globala koncerner, ledande regionala varumärken och svenska myndigheter med tydlig B2B-profil utgör stommen i LEON:s kundlista. De har alla en sak gemensamt: en stark tro på att kommunikation är ett kraftfullt verktyg och en starkt avgörande faktor för att nå framgång.


LEON

Postadress: Citat AB, Skolgatan 1, 602 25 Norrköping
Besöksadress: Knäppingsborgsgatan 2, Norrköping
   
Växel: 011- 473 36 00